Sponsoring

Het sponsorgeld wat wij zullen ophalen gaat geheel via de stichting Klimmen tegen MS naar het Nationaal MS Fonds.

Alle kosten zoals de reis, overnachting en inschrijfgelden etc. zullen voor onze eigen rekening zijn. 

Om open te zijn naar alle sponsoren die ons steunen hebben wij dhr. Jac Verheijden, van Verheijden Financieel Adviesgroep uit Neer, bereid gevonden om het geld te gaan beheren voor dit doel. Hij zal zorgdragen voor de afhandeling van het sponsorbedrag, zodat het geld op de goede plaats terecht zal komen.

 

Bent u bereid om ons te sponsoren? Dit kan tot en met zondag 11 juni 2017

 

Uw gewenst sponsorbedrag kunt u overmaken naar rekeningnummer: 

NL77 RBRB   88.07.90.81.74  o.v.v. Sponsoring Naer Klumtj taege MS en uw naam. Bedrijven kunnen hun logo doorsturen naar info@naerklumtjtaegems.nl voor vermelding op deze site.